logo

Donateur worden?

Het Max Euwe Centrum (MEC) is een museum - grotendeels over de carrière van Max Euwe - met een grote bibliotheek en een mediatheek. Het MEC is gratis toegankelijk en is gevestigd op het Max Euweplein in Amsterdam.

Het MEC promoot het schaken door lezingen, trainingen, schoolschaak, website, exposities, toernooien, boekenbeurzen, evenementen en nieuwsbrieven. Ook maken diverse schaakorganisaties gebruik van het MEC voor hun activiteiten.

Als donateur ondersteunt u het MEC en ontvangt u 2x per jaar onze Nieuwsbrief.

U kunt uw donatie overmaken op
rekening IBAN: NL91 INGB 0005 4016 70 t.n.v. Stichting
Max Euwe Centrum te Amsterdam
o.v.v. "nieuwe donateur MEC"
s.v.p. naam en adres vermelden

 

Gift aan MEC is aftrekbaar!

Donateurs kunnen hun giften aan het MEC aftrekken van de belasting. Het MEC is namelijk per 1 januari 2008 erkend als "Algemeen Nut Beogende Instellingen" (ANBI).

Vanaf januari 2012 heeft Stichting Max Euwe Centrum de status Culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Meer informatie over aftrekposten is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Nieuwe donateurs zijn natuurlijk van harte welkom. Als u ons een email  stuurt, dan ontvangt u informatie hoe u het MEC financieel kan ondersteunen.